5 augustus 2011

Wat komt er op ons af als we onszelf volledig begrijpen?

Wat komt er op ons af als we onszelf volledig begrijpen?

Volgens toponderzoekers in de neurowetenschappen staat de wereld aan de vooravond van de 5e revolutie. Dankzij geavanceerde hersenscan technieken en de communicatie explosie begrijpen we straks beter hoe ons brein werkt.Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid zullen we weten waarom we doen wat we doen, en zijn wie we zijn.  • Copernicus ontdekte dat de aarde om de zon draait – en niet andersom.
  • Newton werd de grondleger van de klassieke mechanica.
  • Darwin onttroonde de mens als schepping van God door aan te tonen dat we geëvolueerd zijn uit een aapachtige voorouder.
  • Freud  maakte korte metten met het idee van de redelijke mens, wij doen veel onbewust en niet elke beslissing is rationeel.
  • Watson, Crick en Franklin leggen de bouwstenen van het leven - DNA - bloot. Deze revolutie is nog steeds in volle gang, maar de volgende staat al op de stoep.
  • Vilayanur Ramachandran riep in 2003 de vijfde revolutie uit, dankzij de technologie die het mogelijk maakt om het ‘brein in actie’ van gezonde, levende mensen te bestuderen. 
We zijn niet het middelpunt van alles, maar een interactief stofje (golf/deeltje)van het universum. De vijfde revolutie komt uit de hersenwetenschap.Vragen die vroeger waren voorbehouden aan filosofen, worden nu gesteld en beantwoord door dewetenschap. Dit werd mogelijk toen de fMRI zijn intrede deed.
Een "relatief" eenvoudige manier om in detail naar een levend brein te kijken, terwijl het actief is.
Al ruim dertig jaar ontrafelen wetenschappers op deze manier hoe onze hersenen werken.
De technologie groeit angstig snel. Door geavanceerdere scanners kunnen we steeds moeilijker kwesties onderzoeken.
  • Wat is liefde? 
  • Wat is spiritualiteit? 
  • Wat is vrije wil? 
  • Hoe nemen we morele beslissingen? 
Het Anders Kijken, Denken en Doen is begonnen.
En de ziel en het geheugen dan?
Anderhalve kilo grijs tofuachtig eiwit lijkt niet het meest aantrekkelijke ‘huis van de ziel en geheugen’…
Wetenschappers werken continue aan het ontrafelen van de geheimen van het brein.
We weten steeds beter hoe het werkt, wie we zijn. Al deze kennis is via de nieuwe media toegankelijk voor rest van de wereld.
In deze eeuw worden de laatste bolwerken van de ziel, liefde, godsverering en goed en kwaad gerelativeerd door onderzoekers.
De functie van de hersenen komt bij veel wetenschappers in een nieuw daglicht te staan.
Waar huist onze ziel, maar ook waar huist ons geheugen?
Welke plaats hebben wij in het universum en welke rol spelen wij?

Neuronennetwerk
Dit lijkt niet erg poëtisch en voor velen ook niet bijster aantrekkelijk.
De mens valt weer een stukje verder van zijn voetstuk.
We waren al niet meer het middelpunt van het universum of de creatie van God.
Gaan we nu onze gekoesterde ziel als drijfveer van ons denken en doen inruilen voor kennis over hersenprocessen?
Misschien biedt de enorme complexiteit van het brein soelaas?
Vilayanur Ramachandran zegt “het menselijk brein is de meest complexe structuur in het universum”.
Om dit in te zien hoef je alleen maar naar wat getallen te kijken.
De hersenen bestaan uit honderd miljard neuronen. (100.000.000.000).
Elk neuron maakt zo’n duizend tot tienduizend keer (1.000.000.000.000.000) contact met andere neuronen.
Gebaseerd op deze informatie is uitgerekend dat er meer hersentoestanden zijn dan elementaire deeltjes in het heelal.
Hoe belangrijk is ons denken en in hoeverre zijn/worden wij de eigenaar van onze gedachten.
Als het inderdaad zo belangrijk is wàt we denken hoe gaan we dan om met deze, relatief nieuwe verantwoordelijkheid?

Het Anders Denken is begonnen.


Naast het prachtige gedachtegoed van de filosofen, die de moed hadden on met hun rijke geesten in abstractie te denken, is de kracht van het denken nu meer en meer wetenschappelijk onderbouwd.
Het belang van de keuze. die je als individu maakt. is nu rationeel beter beredeneerbaar.

Eigenaar willen, durven en mogen zijn van de potentiële mogelijkheden van je eigen brein is ongetwijfeld de belangrijkste keuze die je kan maken. Zuiver leren denken, luisteren naar je gevoel, afscheid nemen van een groot aantal aangeleerde reflexen, minder ontvankelijk zijn voor “manipulatieve” invloeden van buiten af, grotere zelfstandigheid gebaseerd op waarachtig zelfvertrouwen .....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten