12 oktober 2012

EmoTech


De geheimen van een sterke bedrijfscultuur

Succesvolle organisaties beschikken meestal over een sterke bedrijfscultuur. Ik heb wat tips die u kunnen helpen bij het bouwen aan zo’n optimale werkomgeving.
Veel bedrijven hebben al eens aangetoond dat een vitale bedrijfscultuur een belangrijk concurrentievoordeel oplevert. Bekende voorbeelden zijn Apple, Nike, Ikea en Unicef. Aansprekende en inspirerende voorbeelden, toepasbaar binnen elke organisatie, groot of klein. Maar waarom hebben veel bedrijven dan toch nog steeds geen waarneembare of uitgesproken bedrijfscultuur? Of waarom is die, als een bedrijf die wel heeft, dan vaak eerder demotiverend? Of, in het ergste geval, verstikkend?
Naar mijn mening moet elke bedrijfscultuur aan minimaal de onderstaande eisen voldoen om vitaliteit toe te voegen aan de interne en externe omgeving:
Een sterke bedrijfscultuur is in de eerste plaats zinvol
Een vitale organisatiecultuur moet gebaseerd zijn op een ‘reason for being’: waarom zijn wij hier en waarom doen wij wat we doen? Dat bestaansrecht, wat iedere op continuïteit gerichte organisatie heeft, moet vervolgens worden vastgelegd in een krachtige, inspirerende missieomschrijving. Een slappe of abstracte missie doet juist afbreuk aan de vitaliteit van de cultuur. Een goed voorbeeld is: "Er is niets dat ons kan stoppen om de beste denkbare producten, tot realiteit te maken." Dit is de essentie van de Apple-cultuur. Duidelijk en inspirerend. Uiterst zinvol!
Een sterke bedrijfscultuur is naar buiten gericht
Om de cultuur dienstbaar te maken aan de continuïteit van de organisatie, moet die van toegevoegde waarde zijn voor afnemers. Het ontwikkelen van uitzonderlijke producten of diensten (Apple) of verwachtingen van klanten overtreffen op welk vlak dan ook, zijn duidelijk extern gerichte uitgangspunten. Intern gerichte culturen, waarbinnen bijvoorbeeld ‘het maximaliseren van de ROI’ of ‘het aantrekken van de slimste specialisten’ centraal staan, leiden uiteindelijk tot problemen. De klanten zullen er vroeg of laat achter komen dat ze niet in het middelpunt van de aandacht staan.
Een sterke bedrijfscultuur staat los van het individu
Zoals zelfs Steve Jobs van Apple uiteindelijk ontdekte, is een vitale cultuur niet hetzelfde als een persoonlijkheidscultus. Hij bouwde een organisatie die sterk afhankelijk was van hem als persoon, maar kwam er achter dat een duurzame bedrijfscultuur is groter dan een persoon. Bouwt u aan een cultuur die lang zal voortleven nadat u bent vertrokken, of bouwt u aan een persoonlijkheidscultus die al snel zal verdwijnen als u verdwenen bent?
Een sterke bedrijfscultuur is authentiek
Veel ondernemers zijn oprecht trots op hun bedrijf en hun mensen. Maar hoe vaak komt het niet voor dat je als buitenstaander een heel ander gevoel krijgt bij een organisatie, dan wat het verhaal je probeert voor te schotelen? Als bezoeker krijg je soms alleen maar bepaalde afdelingen te zien of alleen maar bepaalde mensen te spreken. Omdat men zich van de beste kant wil laten zien… Een écht vitale cultuur zit echter breed en diep verankerd in de hele organisatie. Je kunt het overal in het bedrijf zien, horen, voelen, ruiken... Authentieke leiders hebben niet de drang om gevoelens en ervaringen van bezoekers te regisseren of te manipuleren.
Een sterke bedrijfscultuur kan tegen een stootje
Veel bedrijven gaan om met hun bedrijfscultuur alsof het een uniek kunstwerk is: kostbaar, delicaat en zo fragiel dat het koste wat het kost beschermd moet worden tegen invloeden van buitenaf. Maar om succesvol te zijn, moet uw bedrijf de cultuur minder als een kostbaar goed beschouwen, maar meer als een rubberen bal - springerig, flexibel, sterk en veerkrachtig. Ze moet in staat zijn om een deuk te incasseren en zich weer te herstellen, om situaties in perspectief te zien en dingen van zich af te laten glijden wanneer de omstandigheden daar om vragen.

De bedrijfscultuur is een strategisch managementinstrument dat voortdurend om aandacht vraagt en waarmee een belangrijk concurrentievoordeel behaalt kan worden. Het management van die organisaties die niet bewust met hun bedrijfscultuur omgaan, laten dat in feite aan hun medewerkers over. Helaas voor die bedrijven leidt dat vrijwel altijd een uiterst ongewenste!

Benieuwd naar een typering van de cultuur van uw organisatie? Dan raad ik u aan onze scan EmoTech® eens uit te proberen - 100% veilig!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten